Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i korzystania z obiektu Studia Tańca K.S. Grawitacja jest  terminowe opłacanie składek członkowskich oraz akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestników zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna.

 1. Uczestnictwo zawodnika w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Po wejściu na teren Studia należy  zmienić obuwie zewnętrzne.
 3. Rodziców odbierających dzieci po zajęciach prosimy o oczekiwanie w korytarzu klubu.
 4. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie studia bez pisemnej zgody właścicieli Szkoły Tańca jest  zabronione.
 5. Reklamy, ulotki lub inne ogłoszenia  można umieszczać na tablicy ogłoszeń po otrzymaniu zgody Prezesa KS Grawitacja.
 6. Uczestnik  zajęć K. S Grawitacja wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji w celach promocyjnych zdjęć i  filmów z  zawodów , turniejów, obozów, zajęć, warsztatów organizowanych przez klub.
 7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poszanowania praw i godności pracowników i innych uczestników zajęć K.S. Grawitacja.
 9. Zawodnicy Szkoły Tańca są zobowiązani do czytania bieżących informacji (podawanych na tablicy ogłoszeń w Studiu Tańca K.S. Grawitacja i na stronie internetowej www.grawitacja.com.pl ) oraz dostosowanie się do nich.
 10. K.S. Grawitacja ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora w wyjątkowych przypadkach. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej, w poczekalni na tablicy ogłoszeń  lub rozesłana zawodnikom telefonicznie.   
 11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o czystość, zarówno w salach tanecznych, w szatniach jak i w łazienkach oraz poszanowania mienia należącego do Studia Tańca  K.S. Grawitacja.
 12. Za straty materialne spowodowane przez nieletnich Uczestników zajęć wynikające z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie Studia odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 13. Rzeczy znalezione na terenie Studia Tanecznego będą przechowywane w biurze K.S Grawitacja przez okres 1 miesiąca. Rzeczy nie odebrane w tym terminie przekazane zostaną Fundacji Pomóż Dorosnąć.
 14. Za przedmioty wartościowe i ubrania pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia K.S. Grawitacja nie ponosi odpowiedzialności.
 15. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu.
 16. Obowiązuje zakaz wstępu do Studia Tanecznego osób będących pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 17. Uczestnicy zajęć posiadają ubezpieczenie grupowe NW.
 18. Sprawy, które nie zostały objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicieli Szkoły Tańca K.S. Grawitacja.

 

Historia
szkoły
Regulamin
Klubu
Regulamin
Studia
Dekalog
Tancerza I
Dekalog
Tancerza II
Dekalog
Rodzica

Znajdziesz nas:

Facebook Google+ Twitter YouTube

Kalendarz

Wrzesień 2019
Pn Wt Śr Czw Pt So Ndz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Październik 2019
Pn Wt Śr Czw Pt So Ndz
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Obóz rodzinny

 


Instruktorzy

 

        PATRONAT MEDIALNY:

        PARTNERZY: